Základní umělecká škola ChrástZákladní umělecká škola Chrást

Budova školyZákladní umělecká škola Chrást byla původně pobočkou Lidové školy umění v Třemošné. Osamostatnila se počátkem školního roku 1973/74. V průběhu let pak došlo k proměně venkovské školičky v sice nevelkou, ale nikoliv bezvýznamnou obecní instituci. K celkovému počtu 1700 obyvatel Chrástu jsou více než dvě stovky žáků základní umělecké školy v neobyčejně příznivém poměru, pro který nenajdeme v celostátním měřítku příliš mnoho statisticky srovnatelných paralel.

Celá historie

 


Nabízená výuka

Novinky na ZUŠ

Nabídka pracovního místa

Od března 2018 hledáme kvalifikovaný zástup za MD - na pobočku Volduchy, pro výuku hry na klavír.

Mimořádné přijímací zkoušky do LDO

Vyhlašujeme přijímací zkoušky do LDO.

Tříkrálový koncert na chrástecké faře

7.ledna 2018 se uskutečnil Tříkrálový koncert na evangelick faře v Chrástu.

Schválený rozpočet 2018

Ve Školních dokumentech zveřejňujeme schválený rozpočet pro rok 2018.

Další předvánoční akce ZUŠ

V prosinci loňského roku se konaly ještě dvě další předvánoční akce.

Všechny novinky

Naše ocenění

2010

Nejlepší základní umělecká škola Plzeňského kraje

2009

Nejaktivnější základní umělecká škola Plzeňského kraje