Základní umělecká škola ChrástZákladní umělecká škola Chrást

Budova školyZákladní umělecká škola Chrást byla původně pobočkou Lidové školy umění v Třemošné. Osamostatnila se počátkem školního roku 1973/74. V průběhu let pak došlo k proměně venkovské školičky v sice nevelkou, ale nikoliv bezvýznamnou obecní instituci. K celkovému počtu 1700 obyvatel Chrástu jsou více než dvě stovky žáků základní umělecké školy v neobyčejně příznivém poměru, pro který nenajdeme v celostátním měřítku příliš mnoho statisticky srovnatelných paralel.

Letecký pohledZákladní umělecká škola Chrást je jednooborová, což znamená, že veškerá její činnost se utváří v rámci pouze hudebního oboru. Širší veřejností jsou vnímány především dva školní soubory - folklórem inspirovaná "Malá muzika z Chrástu" a hudebně dramatický soubor "Karkulka". Veřejné aktivity školy jsou však pochopitelně ještě mnohem bohatší a účastní se jich téměř všichni žáci školy, někdy již i z přípravných ročníků.Svůj důležitý podíl na nynějším příznivém zviditelňování školy... Celá historie


Nabízená výuka

Novinky na ZUŠ

Nově přijatí žáci

Rodiče nově přijatých žáků budou během srpna informováni telefonicky vedením školy (Pavla Sovová, Petra Brabcová).

Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky do ZUŠ Chrást pro hlavní sídlo v Chrástu a pobočku v Dýšině budou dne 18.

Naše učitelka vyznamenána

29.března 2016 na Krajském úřadě převzala naše učitelka Petra Brabcová z rukou hejtmana Václava Šlajse ocenění za vynikající pedagogickou práci.

Změna ve školním řádu

Upozorňujeme, že ve Školním řádu, části III, kapitole II, bodu 12 nastala změna.

Karkulka na historickém víkendu v Plzni

Dne 12.6. v 19:30 hod.

Všechny novinky

Naše ocenění

2010

Nejlepší základní umělecká škola Plzeňského kraje

2009

Nejaktivnější základní umělecká škola Plzeňského kraje