Základní umělecká škola ChrástZákladní umělecká škola Chrást

Budova školyZákladní umělecká škola Chrást byla původně pobočkou Lidové školy umění v Třemošné. Osamostatnila se počátkem školního roku 1973/74. V průběhu let pak došlo k proměně venkovské školičky v sice nevelkou, ale nikoliv bezvýznamnou obecní instituci. K celkovému počtu 1700 obyvatel Chrástu jsou více než dvě stovky žáků základní umělecké školy v neobyčejně příznivém poměru, pro který nenajdeme v celostátním měřítku příliš mnoho statisticky srovnatelných paralel.

Letecký pohledZákladní umělecká škola Chrást je jednooborová, což znamená, že veškerá její činnost se utváří v rámci pouze hudebního oboru. Širší veřejností jsou vnímány především dva školní soubory - folklórem inspirovaná "Malá muzika z Chrástu" a hudebně dramatický soubor "Karkulka". Veřejné aktivity školy jsou však pochopitelně ještě mnohem bohatší a účastní se jich téměř všichni žáci školy, někdy již i z přípravných ročníků.Svůj důležitý podíl na nynějším příznivém zviditelňování školy... Celá historie


Nabízená výuka

Novinky na ZUŠ

Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky do ZUŠ Chrást pro hlavní sídlo v Chrástu a pobočku v Dýšině budou dne 18.

Naše učitelka vyznamenána

29.března na Krajském úřadě převzala naše učitelka Petra Brabcová z rukou hejtmana Václava Šlajse ocenění za vynikající pedagogickou práci.

Změna ve školním řádu

Upozorňujeme, že ve Školním řádu, části III, kapitole II, bodu 12 nastala změna.

Karkulka na historickém víkendu v Plzni

Dne 12.6. v 19:30 hod.

7. absolventský koncert

Dne 11.6. v 18:00 hod.

Všechny novinky

Naše ocenění

2010

Nejlepší základní umělecká škola Plzeňského kraje

2009

Nejaktivnější základní umělecká škola Plzeňského kraje