Základní umělecká škola ChrástZákladní umělecká škola Chrást

Tříkrálový koncert na chrástecké faře

7.ledna 2018 se uskutečnil Tříkrálový koncert na evangelick faře v Chrástu. Se svými třemi koledami zde vystoupila i naše MaLá muzika. Výtěžek koncertu bude využit na vybudování altánu ve farní zahradě dle návrhu Davida Vávry.

Zpět na aktuality