Základní umělecká škola ChrástZákladní umělecká škola Chrást

Další předvánoční akce ZUŠ

V prosinci loňského roku se konaly ještě dvě další předvánoční akce.

17.prosince úpěšně proběhl tradiční koncert v kyšickém kulturním domě. program byl velmi bohatý, diváci měli možnost vyslechnout si hru na klvír, flétny, housle, hoboj, kytaru. Orffovy nástroje využily děti z přípravného studia; součástí koncertu byl i přednes a čtení žáků literárně- dramatickho oboru.

18. prosince  žáci houslového a literárně-dramatického oddělení připravili koncert pro dobrovolníky plzeňského TOTEMu.

 

Zpět na aktuality